Giỏ hàng

Khóa vân tay cửa lùa.

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT KHÓA SIKER

KTS 106.1

  1. Cài đặt đầu tiên:

Nhấn * và #, tiếp đến nhập vân tay 4 lần, nhập thẻ 1 lần, nhập mật khẩu từ 6 đến 8 số rồi nhấn #, tiếp theo nhập mật khẩu lần 2 rồi nhấn #.

  1. Cài đặt lần tiếp theo:

Nhấn * và #, tiếp đến nhập thông tin quản lý (thẻ, vân tay, mật khẩu) đã tạo ở trên.

Tiếp theo nhấn số 1 rồi thêm vân tay, mật khẩu, thẻ.

  1. Xóa người dùng:

Nhấn * và # rồi nhập thông tin quản lý, tiếp đến nhấn số 2.

  • Xóa thẻ: Đưa thẻ vào vùng có chữ CARD
  • Xóa vân tay: Đưa vân tay cần xóa và vùng nhập vân tay
  • Xóa mật khẩu: Nhấn mật khẩu cần xóa rồi nhấn #

* Lưu ý: 3 thông tin bạn cài đặt đầu tiên sẽ mặc định được đặt là thông tin quản lý)

Hướng dẫn cài đặt khóa điện tử cửa đi lùa - Siker 106.1


Mới hơn


Facebook Youtube Top